تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات

بیماربه شکم خوابیده و سعی می کند قوس گردن را صاف کرده و حالت غبغب در زیر چانه ایجاد نماید.در تمرین شماره ۲ همزمان با حفظ تعادل سر و گردن و تنه فوقانی، دست ها با وزنه کوچک بالا و پایین حرکت داده می شود.
برچسب ها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 4 تا 7 عصر
سه شنبه و پنجشنبه : 8:30 تا 10 صبح
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
بالا